jeg har arbejdet i mange år med krop og sind, og  min vision er at formidle viden og forståelse af mennesket som helhed.

 

Jeg vil, som behandler og underviser inspireret af Indiens livs filosofi og –praksis, vise vejen mod et liv i balance.

Jeg vil undervise og behandle mennesker kærligt, ydmygt, disciplineret.

 

Et menneske i balance er et menneske der er bevidst i sin krop, sit hjem.

Det er her du høre til og her må du kærligt, uden negligering eller vold, acceptere at være for at kunne leve et liv i balance.

 


Jeg har mødt en særlig kvinde som har vist mig stor tillid og tiltro. En mulighed for at viderebringe budskabt. En viden og passion som er gået i arv i mange tusinder år.

Min læredom er gået i arv fra en mand ved navn Gerard videregivet til mig af min mentor, min lærermester, Merete.

 

Gerard vision var at genskabe balance og forebygge ubalancer i mennesket.

Gerards rejse rundt i verden førte ham gang på gang tilbage til Indien hvor han lærte om

Ayurveda, på dansk kaldet – viden om livet. Indiens livsfilosofi, et naturmedicinsk behandlingsprogram.

 

Min overbevisning er at vi hver især består af flere enheder, som tilsammen udgør det hele menneske. Det fysiske, det psykiske, det følelsesmæssige og det sjælelige.

 

Er vi i ubalance i en af disse enheder forstyrrer det helheden.

Der en væsentlig forskel mellem den vestlige verdens opfattelse af sygdom og den holistiske opfattelse.

 

Vestens filosofi antager at en bestemt lidelse skyldes en bestemt “defekt” i kroppen, mens den holistiske forståelse er baseret på mennesket som helhed, hvor alt hænger sammen og derfor ikke kan henføres til én bestemt årsag.

Det er det hele menneske, som behandles holistisk ikke blot enkelte symptomer eller en given diagnose.

 

I mine behandlinger samt undervisning anvender jeg forskellige teknikker, produkter og redskaber valgt ud fra dine personlige behov.

 

Jeg kan hjælpe dig med at blive udrenset, at stimulere din krops eget forsvar, løsne fysiske og psykiske spændinger, opnå fornyet energi, opnå større ro.

 

Det kan siges meget enkelt – Ayurveda er livets videnskab og Yoga er livets praksis.