Er alignment vigtigt?…


Ja! Alignment er vigtigt 

Søger du at nedsætte smerte?

Eller ønsker du af øge din generelle sundhed? 

Der er stor forskel! 

Ny smerteforskning gør rede for den kompleksitet, der er forbundet med det at opleve smerte.

Det er et spændende studie som fremlægger at smerte ikke opstår ved forkert holdning, og intet tyder på at en “dårlig” kropsholdning forværrer dine smerter. Dette er interessant, men ikke mit fokuspunkt. 

Jeg vil i stedet for at fokusere på fravær for smerte fremhæve vigtigheden af alignment i forhold til at vedligeholde en stærk krop, som kan bære dig mest hensigtsmæssigt gennem livet.

Uanset hvad, så er smerte uundgåelig, men vores evne til at bevæge os uden smerte øges jo mere vi bevæger os, og især når vi sørger for at bevæge os bevidst og på alle tænkelige måder. Når vi skal øge vores bevægelses muligheder, må vi forberede os på at smerte er en del af det at nå ud over vores komfortzone. 

Det moderne menneske er mageligt, og kroppen bliver svagere og svagere jo mindre vi aktiverer den. Er du inaktiv er chancen for at opleve smerte større, da kroppen ikke er vant til at blive udsat for stress, og derfor opstår der lettere smerte reaktioner, da hjernen går i alarmberedskab. Her er det vigtig at lytte til signaler og finde den intensitet, der flytter dig, men uden at lave vævsskader.

En optimal kropsholdning er mere end fysisk sundhed.

Vores kropsholdning fortæller os også om vores følelsesmæssige tilstand. Kroppen reagerer såvel som sindet, og sammenspillet bevirker, at kroppen reagerer på signaler fra hjernen. Dog er ca. 80% af den kommunikation der foregår gennem nervesystemet signaler fra kroppens nerveceller til hjernen. Dette burde tegne et tydeligt billede af hvorledes en ringe holdning påvirker din følelsesmæssige tilstand, og øger chancen for en nedadgående spiral hvad angår din generelle sundhed, dit velvære og din generelle livskvalitet.

Falder du sammen i kroppen, så nedsættes din lungekapacitet med op til 30%. Der er simpelthen mindre plads til udvidelsen af lungerne. Er det en generel holdning, vil vævet blive mindre bevægeligt, hvilket resulterer i at din holdning forværres med årene, og desuden bliver vanskeligere at ændre på. En sådan stilling er desuden følelsesmæssigt forbundet med nedtrykthed, sorg, vrede, frygt og angst (blot for at nævne nogle få). Nervesignaler øger faresignalerne i kroppen og kroppen sættes i yderligere stress tilstand af at mangle tilstrækkeligt med ilt i cellerne. Kroppen mangler energi – dit energiniveau daler, måske spiser du noget sukker – leveren kommer på overarbejde etc… 

Ja! Alignment er vigtigt.

For mig handler det om at skabe bevidsthed i kroppen, så du opdager dine begrænsninger og derigennem kan udfordre og herved udvikle dine kropslige muligheder. Det handler om at mærke hvor meget plads og bevægelighed der er muligt, når kroppen og sindet arbejder sammen.

Kroppen er til for at blive mobiliseret. Jo mere frihed i kroppen, jo mere frihed i livet. 

Hvordan du bevæger dig gennem et rum, fortæller hvordan du bevæger dig gennem livet.

Hvad kræver det at øge bevidstheden og ændre sine bevægelsesmønstre?

Det kræver smerte eller lidelse, såvel mentalt som fysisk. 

For at rykke dig må du udfordres. Smerter er ikke farligt, smerter fortæller dig ofte noget om hvor langt du kan presse dig selv, eller i nogle tilfælde bremser det blot din udvikling.

Når krop og hjerne hænger sammen, er kropslig smerte ikke adskilt fra psykens, og psykiske lidelser er heller ikke adskilt fra den kropslige reaktion.

Jeg vil våge at påstå smerte og lidelse kan være det smukkeste at opleve. Det kan være blidt og forløsende. Det kan reparere og heale. Det slikker sår og lader dig opleve livet i dets helhed.

Dertil skal det nævnes, at det er hensigtsmæssigt at kende forskel på smerte forbundet med risiko for skaden og smerte forbundet med intensitet; disse kan ofte blive forvekslet. Her handler hjernens tolkning på signaler, og det er derfor vigtigt at kigge på tre faktorer, hvor smerte ikke resultere i skader:

1. Er det erfaring fra tidligere ubehag, der skaber smertereaktion? (Cellehukommelse)

2. Er det en ide om at der er mulighed for en smertereaktion ved bestemte bevægelser ((nocebo) fx fordi din læge har givet dig en diagnose af en art, hvor det mytiske råd er at holde kroppen i ro, og ikke belaste)

3. Er det en smertereaktion der opstår fordi du udfordre dig selv hensigtsmæssigt, men blot ikke er vant til kropslige udfordringer? (Mulighed for at vokse)

Når du arbejder med bevægelse, så vær bevidst, mærk efter hvad kroppen fortæller, observer de konklusioner hjernen laver, observer og se om du kan trække vejret dybt og støtte dig selv i at øge din kropslige frihed.

Alignment handler om at skabe balance i kroppen og ro i sindet.

Det handler om at rette op på skævheder så du kan bevæge dig frit og nysgerrigt gennem livet.

Det kræver fleksible kroppe at kunne klø sig selv på ryggen. Tænk engang at kunne klø sig selv lige der hvor der er brug for det. Det er sgu livskvalitet 🥰🫶🏼😅